Opis programu

 

Ta aktywność w doskonały sposób łączy elementy pracy zespołowej, komunikacji i planowania z integracją.
Warsztat polega na odtworzeniu prehistorycznej osady i opracowaniu dla niej legendy… Zadanie jest realizowane w podziale na mniejsze, kilkuosobowe zespoły. W wielkim finale prezentujemy osiągnięcia całego zespołu …
Na podstawie zebranych informacji oraz otrzymanych rekwizytów grupy przystępują do budowy swojej części makiety. Każda grupa przygotowuje swoją część – ale finalnie makieta będzie jedną wielką całością. Na podstawie dostarczonych informacji oraz otrzymanych rekwizytów, grupy – przystępują do działania. Zadaniem całego zespołu jest budowa makiety osady oraz napisanie jej legendy. Grupy pracują oddzielnie nad swoimi częściami modelu – ale pomiędzy nimi powinna następować wymiana dobrych praktyk. W efekcie powstanie jedna duża makieta, złożona z wszystkich „prac” poszczególnych grup.

Pozostańmy w kontakcie

Jeśli masz pytania prosimy o skorzystanie z formularza