Zestaw  pytań, także o firmie. Pytanie TAK/NIE, wielokrotnego wyboru wyłoni zwycięzcę. Do przeprowadzenia quizu użyjemy elektronicznego sytemu do głosowania. Piloty działające w technologii TT Response Card LT pozwolą nam na rejestrację odpowiedzi od wszystkich zespołów w czasie rzeczywistym  

Pozostańmy w kontakcie

Jeśli masz pytania prosimy o skorzystanie z formularza