• Miejsce
    Jura Krakowsko-Częstochowska
  • Program
    Riddle game, Turniej strzelecki
  • Data
    Październik 2023
  • Zadaj pytanie

Realizacja wyjazdu integracyjnego na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Gra terenowa Riddle po Pustyni Błędowskiej, Turniej Strzelecki
i smakowity grill w okolicach Zamku Ogrodzieniec.

Ilość osób uczestniczących w realizacji: 30