Realizacja wyjazdu integracyjnego do Czarnego Gronia. W programie m.in. zdobycie Potrójnej, wieczorna biesiada przy ognisku oraz Turniej Strzelecki.

Ilość osób uczestniczących w realizacji: 35