Szkolenia

Nauka poprzez działanie – to właściwe określenie tego co dzieje się na naszych szkoleniach.
Uczymy i doskonalimy te umiejętności, które najczęściej są nam potrzebne w pracy zawodowej i w życiu osobistym.
Realizacja zajęć opiera się na metodzie warsztatowej jako jednej z najbardziej skutecznych form treningu. Moduły warsztatowe zbudowane są z gier, ćwiczeń, prezentacji, symulacji. Uruchamiamy aktywność grupy.

U nas uczestnicy uczą się, a nie są uczeni.

 

Tematyka szkoleń dotyczy szeroko pojętego zarządzania projektami. W ramach tego tematu proponujemy:

  • zarządzanie zakresem projektu
  • efektywne ustalanie celów
  • zarządzanie komunikacją w projekcie
  • planowanie zespołu projektowego
  • poprawę współpracy w zespole
  • rozwój zespołu projektowego
  • zarządzanie czasem w projekcie
  • planowanie zasobów i budżetowanie projektów
  • identyfikacja i ocena ryzyka
  • zarządzanie jakością w projekcie