Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres
biuro@orienteering.com.pl
tel. 515 033 980, 515 033 970

ADRESY:

KRAKÓW:
ul. Bonifraterska 3/1
31-061 Kraków
WARSZAWA:
pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

 

Rafał Świątkowski
tel. 515 033 970
rafal.swiatkowski@orienteering.com.pl

 

Lilianna Biederman
tel. 515 033 973
lilianna.biederman@orienteering.com.pl

 

Ewelina Łakoma
tel. 515 033 980
biuro@orienteering.com.pl

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Podkarpackiego nr 108/05

 

Należymy do Stowarzyszenia Branży Eventowej oraz Krakowskiej Izby Turystyki
Wszyscy nasi instruktorzy zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy
Ubezpieczenie OC, Ergo Hestia, nr polisy 903000999132
Ubezpieczenie Organizatora i Pośrednika Turystyki, AXA, polisa nr 00.503.904
Wpis do bazy danych D&B nr D-U-N-S 522122605

CONTACT US